Școala tematică BraInt

Școala Doctorala Informații și Securitate Natională organizează anual ciclul de Școli tematice BraInt. Activitățile extracurriculare completează programul de pregătire doctorală și vin în sprijinul studenților doctoranzi ai IOSUD ANIMV, care doresc să-și valideze și să-și consolideze pregătirea avansată, să-și consolideze competențele și abilitățile de cercetare, să își confrunte ideile, direcțiile de cercetare sau concluziile cercetărilor doctorale cu alți colegi studenți doctoranzi. Pentru conducătorii de doctorat, activitatea urmărește schimbul de experiență în coordonarea doctoranzilor, armonizarea și diversificarea metodelor și practicilor de coordonare.


PLANUL DE ORGANIZARE A ȘCOLII TEMATICE BraInt 2022 Redactare academică

Nr.crt.

DATA

ACTIVITATE

1.     

Ziua 1

Redactarea documentelor în Microsoft Office / Google Drive 

2.     

Ziua 2

Tehnici de redactare colaborativă on-line One Drive / WorkSpace

3.     

Ziua 3

Tehnici de contragere/extindere a textului

4.     

Ziua 4

Tehnici de structurare argumentativa a textului


PLANUL DE ORGANIZARE A ȘCOLII TEMATICE BraInt 2022 Public Speaking

Nr.crt.

DATA

ACTIVITATE

1.     

Ziua 1

Tipologia discursului public

2.     

Ziua 2

Tehnici de concepere și proiectare a discursului public

3.     

Ziua 3

Tehnici de susținere a discursului public

4.     

Ziua 4

Exerciții de concepere, proiectare, susținere a discursului public

5.     

Ziua 5

Susținerea publică a unui discurs


PLANUL DE ORGANIZARE A ȘCOLII TEMATICE BraInt 2022 Cercetare academică

Nr.crt.

DATA

ACTIVITATE

1.     

Ziua 1

Practici de integritate academică în cercetarea științifică

2.     

Ziua 2

Instrumente de cercetare în Intelligence

3.     

Ziua 3

Tehnici de documentare și investigare științifică

4.     

Ziua 4

Abordarea scientometrică a cunoașterii

5.     

Ziua 5

Baze de date științifice


2021

2022