Abilitare conf. univ. dr. Adrian LESENCIUC

CV
Teza – „Fundamente comunicaționale ale securității naționale”, domeniul „Informatii și securitate nationala”

Data și ora – 12 iulie 2017, 12:00

Loc – Sala Colegiului, sediul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

Componența comisiei de abilitare:
Conf. univ. dr. Ella Magdalena Ciuperca, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, președinte
Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, membru
Prof. univ. dr. Sorin Topor, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, membru
Prof. univ. dr. Alina Bargaoanu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, membru supleant

Rezumatul tezei (Ro)
Rezumatul tezei (En)
Lista de lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale